Dr Biljana Kneževic

Doktor
 Biljana Knežević

Biljana Knežević

Dr Biljana Knezević rodjena je 1985. u Kninu. Diplomirala je 2013. godine na Stomatološkom fakultetu u Beogradu i stekla zvanje doktora stomatoligije. Završila je stručno usavršavanje iz oblasti konzervativne stomatologije i endodoncije na Klinici za bolesti zuba na Stomatološkom fakultetu u Beogradu. Bavi se opštom stomatologijom.

Najviše se interesuje za estetsku stomatologiju,lečenje kanala korena i parodontologiju. Redovno posećuje stručna predavanja i prati nova dostignuća u savremenoj stomatologiji. Timu “Dr Radlovački” se pridružila 2015. godine.

Socials