Mini Implanti Podižu Kvalitet Života

Home / Mini Implanti Podižu Kvalitet Života

Nije Vam Komforna Sadašnja Proteza?

Dugo Ste Bez Zuba, Resorbovan Vam je Greben I Teško Kontrolišete Protezu?

Rešenje za kvalitetniji život su MINI IMPLANTI

Mini Implanti

Stabilna proteza     ŠTA SU STABILNE TOTALNE PROTEZE?

To su proteze koje se poput drikera kače na mini implante. Mini implanti im omogućavaju stabilizaciju i samim tim olakšavaju funkciju žvakanja.

Mini implant        ŠTA SU MINI IMPLANTI?

Predstavljaju alternativu konvencionalnih implanata, manjih su dimenzija i manje kosti je potrebno kako bi se ugradili. Što znači da ugradnja veštačkih kosti  najčešće nije neophodna. 

OrtopanPRVI PREGLED  BESPLATNE KONSULTACIJE

Na prvom pregledu pored anamneze vršimo inspekciju oralne duplje i razmatramo da li ste kandidat za mini implante.

Pacijent 1UGRADNJA MINI IMPLANATA?

Mini implanti ugrađuju se bez hiruških noževa i sama procedura je manje invazivna od ugradnje klasičnih implanata. Vrši se u lokalnoj anesteziji, sama ugradnja je bezbolna. Prednost koju mini implanti u odnosu na klasične implante imaju je pristupačnija cena. Jednostavna procedura koja se vrši u jednoj poseti nakon koje pacijent već popodne može da jede.

(Pacijent br.1)

Otisak Na Mini implantima DALJA IZRADA PROTEZE

Nakon ugradnje mini implanti odmah postaju stabilni i preko njih uzimamo otisak u istoj poseti i pristupamo izradi proteze sa veznim elementima. Koristimo vaše stalne proteze ukoliko ih imate i iz ordinacije ne izlazite bez zuba.

CENA 

Tačna cena zavisi od broja neophodnih mini implanta, i vaše preostale kosti Cena terapije je izmedju 1000eur i 1300eur

  • Dugovečnost

    Uz dobru oralnu higijenu mini imlanti su predviđeni da traju do kraja života.

  • Bez Hiruških Noževa

  • Jeftinija Opcija Klasičnih Implanata

  • Znatno Viši Kvalitet Života

  • Manji Postoperativni Bolovi

PACIJENT 1.

PACIJENT 2.             Gornja vilica Keramičke Krunica , Donja vilica Stabilna Totalna Proteza

Pacijent 3.1

pacijent 3.2

PACIJENT 3.

pacijent 3.

PACIJENT 4

Call Now Button