Metal-keramičke krunice I mostovi

Home / Metal-keramičke krunice I mostovi

Baza krunice/mosta je napravljena od legure metala  i u potpunosti je prekrivena keramikom tako da metalni deo nije vidljiv. Metali koji se koriste za izradu metal-keramičkih  krunica/mostova su zlatne legure, legure drugih metala (npr. paladij, titan) ili legure s osnovom čelika (npr. nikal ili krom).

Prednosti metal-keramičkih krunica/mostova je što metal u podlozi daje izrazitu čvrstoću. Takođe, zbog svoje čvrstoće i konzistentnosti, često se koriste u pokrivanju premolara i molara gde su prisutne jake žvačne sile.

Call Now Button