Gummy Smile

Home / Gummy Smile

Gummy Smile

Kada se osmehujete, da li vi smatrate da su vam gornji zub premali u odnosu na količinu gingivalnog tkiva koji se vidi kada se osmehujete? Ako ste odgovorili sa “da” , možda imate “gummy smile” ,prekomerno vidljive desni.
Gummy Smile može imati negativan uticaj na estetiku vašeg osmeha. Dobra vest je da se takav osmeh može korigovati.

Uzroci

Prekomerni prikaz tkiva desni u gornjoj vilici može da bude rezultat neobične erupcije zuba. Zubi prekriveni prekomernim desnima izgledaju kratki, iako su zapravo prave dužine.

Estetski problem ili nešto više?
Linija osmeha – zubi koji se prikazuju kada se nasmejate – određuje se sa nekoliko faktora, uključujući:

Oblik i veličina vaših usana.
Vaše mišiće lica.
Oblik i veličina zuba.
Vaše desni.
Optimalan izgled linije osmeha treba da otkrije najmanju količinu tkiva desni.Desni vidljive u liniji osmeha treba da su  uravnotežene, čak i konture koji su u skladu sa gornjom usnom. Iz tog razloga mnogi ljudi sa ovakvim osmehom osećaju da njihov osmeh nije atraktivan.

Tretmani

Ako mislite da imate gummy smile, posetite nas za potvrdu i opcije lečenja.

Najčešći tretman jeste produžavanje krunice zuba,prostom hiruškom intervencijom .

Call Now Button