Cene

Home / Cene
Protetika
Cene
Keramički Inleji , Overlej, Onlej200eu
Metalo-Keramička Krunica

Most po članu

100eu
Keramičke Krunice240eu
Protetika Na implantima (po implantu)200eu
Totalne Proteze250eu
Parcijalna Akrilatna Proteza210eu
Parcijalna Skeletirana (Vizil Proteze)350eu
Ugradnja Veznih elemenata na Vizilu150eu
Oralna Hirugija
Implant Biohorizons450eu
Implant Strauman550eu
Implant Biocare Active800eu
Vadjenje Impkatiranog Umnjaka90eu
Vadjenje Umnjaka 40eu
Podizanje Sinusa (po strani)500
Opšta Stomatologija
Lečenje Parodontopatije ( po zubu)40eu
Lečenje Kanala Korena 40 – 60
Čišćenje Kamenca sa peskiranjem20eu
Ortodoncija
Klasični ortodontski aparat sa metalnim breketima
Po vilici
700eu
Ortodontski fiksni aparat sa providim (cirkonskim) breketima
Po vilici
1000eu
Samoligirajući aparat, kojima je potrebna ređa kontrola
Po vilici
900eu
Lingvalne metalne proteze (ortodontski aparati)
Po vilici
1000eu
Folije150eu po foliji
Estetska Stomatologija
Beljenja zuba Ordinacijsko150eu
Beljenje zuba Kućno 150eu
Bele Plombe20-40eu
Viniri 240eu
Hijaluronski Fileri
25eu
Call Now Button